Webinar


Enige tijd geleden hebben wij een webinar gegeven over Slim Parkeren voor Gemeenten. Het webinar laat de mogelijkheden zien die de verwijsindex 2.0 voor alle gemeenten heeft. Daarnaast vertellen wij meer over de mogelijkheden die het platform slim parkeren heeft om de bereikbaarheid en leefbaarheid van jouw stad te verbeteren. Ook worden vragen beantwoord zoals: Hoe kun je als gemeente actief sturen op de kwaliteit van de openbare ruimten, de bereikbaarheid van je stad, maar ook op je inkomsten uit je parkeergarages?